Prefaco al duesma edituro


La developo di la kultural movadi dil proletario en omna landi, ma precipue la grandioza kulturlaboro dal laboristaro di Soviet-Uniono, en la lasta yari evidente demonstras, ke la proletarial movado esas ne nur moyeno por plubonigar la ekonomial stando dil laboristaro, ma ol esas tendenco a plu alta kulturo en omna domeni.

La experienci dil Ido-movado depos la emiso dil unesma edituro anke konfirmas ca tezo. La solvo dil mondlingual movado exekutesos nur da la laboristaro, pro ke la interesti dil laboristi en omna domeni koincidas kun la progreso, kontraste ke la borgezo sempre sentas la konflikto inter la progreso e sua klasal interesti, mem se lu persone esas amiko dil progreso en «politikale e religiale neutra» domeni (se tala existus!?).

Soviet-Uniono ganis en la lasta yari la simpatio di multa mediki, pro ke li vidas, ke la rezultaji dil medicino, precipue dil socialhigieno, kreita da borgezal ciencisti, en nula lando dil mondo tante utiligesas kam en Soviet-Uniono guvernata da laboristi e rurani. Same Ido, eminenta rezultajo di ciencala labori di borgeza linguisti, atingos sua vinko per la laboristaro.

Espereble omna amiki dil mondolinguo ankore trovata en la kampeyo dil borgezaro intelektos, ke co ne esas hazardo, ma simptomo dil historial misiono dil proletariaro, e li esos sat inteligenta dissolvar ankore existanta prejudiki kontre la «desinteligenta» e male vestizita laboristaro ed eniros la rangi dil revolucional proletariaro.

La bona acepto dil unesma edituro donis a ni la kurajo preparar la duesma edituro, malgre multa financal desfacilaji.

Ni ne chanjis la fundamental sistemo di la lernolibri. La motivi trovesas en la introdukto.

Quankam la libro kontenas ankore multa defekti, ex. la taski por la lernanto, la ilustruri, la instrucioni por la kursestro e la instrucioni en singla lecioni por autodidakti ne suficas, tamen ni esperas, ke la duesma edituro reprezentos progreso relate la unesma.

Ca verko esas, same kam la unesma edituro, kolektiva laboruro di multa kamaradi, qui helpis ni per justa kritiko, konsili o teknikal laboro. Ni expektas, ke la kolektiveso mem plu multe manifestos su per helpo dil uzanti di ca duesma edituro, por ke la balde aparonta triesma edituro esez perfekta lingual e pedagogial verko.

Leipzig, oktobro 1927

La autori:
Hans Höhle, Albert Lantos, Artur Oehmichen,
Peter Wegner, Paul Bohne, Alfred Voigt.

 

Laboristo kun martelo

 


Nach oben